AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,GR,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,GB,UA

Tämä sivusto on tarkoitettu vain Yhdysvalloissa asuvien asiakkaidemme käyttöön. Pahoittelemme, että emme voi käsitellä tilauksia
tai tiedusteluja Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Löytääksesi oikean sivuston omalle alueellesi, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.

Olemme lisänneet verkkosivumme turvajärjestelyjä varmistaaksemme, että asiointisi Rapala.comissa on suojattua.

Olemme havainneet, että käytössäsi on Tämä on vanhentunut versio tai selain, jota ei tueta koska se ei tarjoa riittävää suojaa verkkokaupoissa. Voidaksesi tehdä tilauksen Rapala.com-sivustolla, tarvitset ajantasaisen selaimen, joka täyttää tiukemmat turvallisuusvaatimukset. Päivitä selaimesi tai lataa uusi selain, että voit jatkaa verkkokauppamme käyttöä.

Chrome:LataaApua päivitykseen

Firefox:LataaApua päivitykseen

Safari (vain Mac):LataaApua päivitykseen

Microsoft Edge (vain PC *vaatii Microsoft Windows 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmäversion):LataaApua päivitykseen

Internet Explorer (vain PC *versio 11 tai uudempi):LataaApua päivitykseen

Arpajaisten osallistumissäännöt

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN TAI PALKINNON LUNASTAMINEN EI EDELLYTÄ OSTOA. 
TUOTTEIDEN OSTAMINEN EI LISÄÄ ARVONNASSA VOITTAMISEN TODENNÄKÖISYYTTÄ. 
TARJOUS ON VOIMASSA VAIN EUROOPAN UNIONIN JÄSENMAISSA
JA SE ON AVOINNA VAIN VÄHINTÄÄN 18-VUOTIAILLE EU:N KANSALAISILLE.

1. KELPOISUUS:  ARVONTAAN OSALLISTUMINEN TAI PALKINNON LUNASTAMINEN EI EDELLYTÄ OSTOA.  Tuotteiden ostaminen ei lisää voittamisen todennäköisyyttä.  Arvonta on avoinna vain vähintään 18-vuotiaille EU:n kansalaisille.  Rapala VMC Oyj:n (the “Järjestäjä”) ja sen tytäryhtiöiden, välitysliikkeiden, osakkuusyhtiöiden työntekijät ja näiden perheenjäsenet (puolisot ja vanhemmat, sisarukset, lapset ja näiden puolisot ja näiden sukulaiset) ja henkilöt, jotka asuvat näiden kanssa samassa taloudessa (riippumatta siitä ovatko he sukulaisia) eivät voi osallistua arvontaan.  Ei voimassa siellä missä kielletty.

Arvontaan osallistuvien on annettava totuudenmukaiset tiedot ja Järjestäjä tulee hylkäämään ja poistamaan sellaiset vastaukset, jotka se havaitsee valheellisiksi tai vilpillisiksi.  Järjestäjä sulkee pois kaikki vastaukset sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia, ja Järjestäjä tulee lisäksi poistamaan kaikki alle 18-vuotiailta henkilöiltä saadut vastaukset.

Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvonnan sääntöihin, jotka tulevat voimaan ilmoituksen jälkeen.

Järjestäjä ei vastaa paino- tai muista virheistä arvontaa koskevissa painotuotteissa, tarjouksessa tai arvonnan suorittamisessa tai palkinnon julkistamisessa.

Arvonnan sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa osallistujan hylkäämiseen.

2. OSALLISTUMINEN Mene uutiskirjeiden tilaustenhallintaan ja tilaa uutiskirjeemme. Arvonta suoritetaan uutiskirjeen tilaajien kesken. Yksi sähköpostiosoite oikeuttaa yhteen osallistumiseen joka arvonnassa. Osallistuminen mitätöidään jos sähköpostiosoite tai muu annettu tieto on puutteellinen tai virheellinen. 

3. PALKINTO:  Noin viikko kampanjan päättymisen jälkeen Järjestäjä suorittaa ehdot täyttävien osallistujien kesken satunnaisen arvonnan. Palkinnot vaihtelevat kampanjasta riippuen.

Voittajille ilmoitetaan sähköpostitse. Palkinnot tai palkintotodistukset voi noutaa Rapalan toimistolta Helsingissä tai ne voidaan postittaa voittajille heidän näin halutessaan. Jos palkintoa ei lunasteta 7 päivän kuluessa voittamisesta (tai riittävän ajan kuluessa ennen tapahtuman tai palkinnon vanhenemista), katsotaan arvonnan voittajan menettäneen oikeuden palkintoon. Jos palkinnon voittaja ei vastaa viestiin, valitaan uusi voittaja satunnaisesti, kunnes palkinnonvoittaja lunastaa palkinnon. Palkinnon voittamisen todennäköisyys määräytyy saatujen kelvollisten vastausten perusteella. Voittajat eivät voi osallistua seuraaviin uutiskirjeen tilausarvontoihin. Arvonnat jatkuvat, kunnes palkinnot loppuvat.

Jos palkinto tai palkintotodistus postitetaan voittajalle, tämä tapahtuu voittajan etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen perusteella, ja näin ollen voittaja vastaa palkinnon toimitukseen liittyvistä riskeistä.  Järjestäjä ei vastaa palkinnon tai palkintotodistuksen saapumisesta perille turvallisesti.

Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin, eikä sitä makseta rahana. Järjestäjä pidättää oikeuden korvata palkinto arvoltaan vastaavalla palkinnolla.

4. YLEISTÄ:  Arvontaan sovelletaan kaikkia EU:n sekä paikallisia lakeja ja säädöksiä.  Palkintoa koskevat verot ja kulut, joita ei ole määritelty ovat yksinomaan voittajan vastuulla.  Osallistumalla arvontaan osallistujat (ja osallistujien vanhemmat/lailliset huoltajat jos osallistuja on alaikäinen kotipaikkansa tuomiovallan alla) suostuvat (a) näihin sääntöihin ja tuomariston päätöksiin, jotka ovat kaikin puolin lopullisia; (b) vapauttamaan Järjestäjän ja tämän tytäryhtiöt, välitysliikkeet, osakkuusyhtiöt, jälleenmyyjät ja tukkumyyjät sekä näiden johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, välittäjät ja edustajat (yhdessä “Luovutuksensaajat”) kaikesta vastuusta ja kaikista vaatimuksista, kuluista, kustannuksista, velvollisuuksista, menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta, käytöstä tai väärinkäytöstä; (c) voittaessaan nimensä ja/tai valokuvansa käyttöön mainostus- ja markkinointitarkoituksiin ilman korvausta (ellei laki tätä kiellä) sekä antamaan nimenomaisen suostumuksen tällaiseen käyttöön pyydettäessä, sekä nimensä, asuinkaupunkinsa ja kotimaansa julkaisemiseen; ja (d) myöntämään, että Järjestäjä tai sen edustajat eivät ole tehneet mitään esityksiä, takuita tai takauksia, osin tai kokonaisuudessaan, oikeudellisesti tai tosiasiallisesti, palkintoon liittyen.  

Minkä tahansa palkinnon/palkinto-ilmoituksen palautuminen lähettäjälle toimittamattomana saattaa johtaa voittajan hylkäämiseen ja uuden voittajan valitsemiseen.  Luovutuksensaajat eivät ole vastuussa eivätkä vastaa: (a) mistään puhelin-, sähkö-, laitteisto-, ohjelmisto-, tietoverkko-, Internet- tai tietokoneviasta, häiriöstä, tai minkäänlaisesta ongelmasta, mukaan lukien muun muassa palvelinhäiriöt tai mitkä tahansa inhimilliset virheet, joita saattaa esiintyä vastausten käsittelyssä; (b) epäonnistuneesta, keskeytyneestä, vääristyneestä tai viivästyneestä tietoliikennelähetyksestä; (c) myöhästyneestä, kadonneesta, lukukelvottomasta, postimaksutta jääneestä, puutteellisesta, vahingoittuneesta tai virheellisesti ohjatusta vastauksesta tai postista; ja (d) mistään tilanteesta, joka on johtunut tapahtumista, jotka saattavat johtaa kampanjan keskeytymiseen tai sotkeutumiseen.  Järjestäjä pidättää oikeuden oman harkintavaltansa mukaan peruuttaa tai keskeyttää arvonnan tai minkä tahansa sen osan jos virukset, ohjelmointivirheet tai muut syyt sotkevat kampanjan hallinnan, turvallisuuden tai asianmukaisen toiminnan; jolloin palkinto tullaan arpomaan satunnaisesti kaikkien kelvollisten, ennen peruutusta vastaanotettujen vastausten kesken.  Erimielisyyksien osalta verkkovastaukset katsotaan osallistumiseen käytetyn sähköpostiosoitteen osallistumishetkisen valtuutetun haltijan tekemiksi.  “Valtuutettu haltija” määritellään luonnolliseksi henkilöksi, jolle Internet-palvelun tai verkkopalvelun tarjoaja, tai muu vastaava organisaatio (esim. yritys, oppilaitos jne.), joka vastaa sähköpostiosoitteiden määrittelemisestä annetun sähköpostiosoitteen verkkoalueella on osoittanut sähköpostiosoitteen.  

VAROITUS:  MIKÄ TAHANSA OSALLISTUJAN YRITYS TAHALLISESTI VAHINGOITTAA MITÄÄN VERKKOSIVUSTOA TAI HEIKENTÄÄ KAMPANJAN OIKEUTETTUA TOIMINTAA SAATETAAN TULKITA RIKOS- TAI YKSITYISOIKEUDELLISEKSI LOUKKAUKSEKSI JA JOS TÄLLAINEN YRITYS TEHDÄÄN, JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN VAATIA VAHINGONKORVAUKSIA KENELTÄ TAHANSA TÄLLAISELTA HENKILÖLTÄ KOKO LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.  

Luovutuksensaajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa tai vastuuvelvollisia minkäänlaisista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien välittömät, välilliset, satunnaiset, epäsuorat tai rankaisevat vahingot, jotka aiheutuvat www.rapala.com/-verkkosivuston tai muiden arvontaa mainostavien verkkosivujen käyttämisestäsi tai aineistojen lataamisesta näiltä verkkosivuilta ja/tai ladattujen aineistojen tulostamisesta.  Rajoittamatta edellä mainittua, kaikki tällä sivustolla oleva sisältö tarjotaan sellaisenaan ilman mitään takuita, joko nimenomaisia tai implisiittisiä, mukaan lukien muun muassa implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuudesta tai loukkaamattomuudesta.  Osallistumisen yhteydessä annettuihin tietoihin sovelletaan verkkosivustolla mainittua tietosuojaselostetta.  Palkintoja ei voi siirtää.  Palkintojen vaihtaminen on mahdollista vain Järjestäjän harkintavallan mukaan.

5. SOVELLETTAVAN LAIN VALINTA:  Ellei tätä ole erikseen kielletty, osallistujat hyväksyvät, että kaikkiin näiden virallisten sääntöjen laatimista, pätevyyttä, tulkintaa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin ongelmiin ja kysymyksiin, tai osallistujien ja/tai Järjestäjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin kampanjaan liittyen sovelletaan Suomen lakia, ottamatta huomioon lain sääntöjä, ja asiat tullaan käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

Järjestäjä:  Rapala VMC Oyj, PL 19, 17201 Vääksy, SUOMI